Η μουσική αγωγή επηρεάζει με θετικό τρόπο την ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης, την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργική έκφραση.
Βελτιώνει τη μνήμη και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Καλλιεργεί τη φωνή, το ρυθμό και την ακοή, αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες.
Η ενασχόληση με τη μουσική συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης και βελτιώνει τη σχολική απόδοση.

Το πρόγραμμά μας:
1. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
για παιδιά 2,5-3,5 χρονών
Tα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μουσική μέσα από το τραγούδι, το χορό και το παίξιμο σε κρουστά μουσικά όργανα.
2. ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ για παιδιά 4 -5,5 χρονών &
3.ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για παιδιά 6-7 χρονών

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
*παίξιμο σε κρουστά όργανα(ρυθμικά και μελωδικά)
*άσκηση φωνής
*ακρόαση μουσικής
*άσκηση ρυθμού και ακοής
*γνωριμία με τα μουσικά όργανα
*γνωριμία με διάφορα είδη μουσικής
*μουσική ανάγνωση και γραφή

Phone: +30 2310 263 703
Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκης
Κρίσπου 2, πλατεία Κουλέ Καφέ

Κλείστε συνάντηση