Μουσική Αγωγή

Η μουσική αγωγή επηρεάζει με θετικό τρόπο την ικανότητα προσοχής και συγκέντρωσης, την κοινωνικοποίηση, τη δημιουργική έκφραση.
Βελτιώνει τη μνήμη και αυξάνει την αυτοπεποίθηση. Καλλιεργεί τη φωνή, το ρυθμό και την ακοή, αναπτύσσει κινητικές δεξιότητες.
Η ενασχόληση με τη μουσική συμβάλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της νοημοσύνης και βελτιώνει τη σχολική απόδοση.

Το πρόγραμμά μας:
1. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ – ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΟΥΣΙΚΗ για παιδιά 4 – 5 χρονών (Προνήπια)
Tα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη μουσική μέσα από το τραγούδι, το χορό και το παίξιμο σε κρουστά μουσικά όργανα.
2. ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για παιδιά 5 – 6 χρονών (Νήπια & Ά Δημοτικού)
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
*παίξιμο σε κρουστά όργανα(ρυθμικά και μελωδικά)
*άσκηση φωνής
*ακρόαση μουσικής
*άσκηση ρυθμού και ακοής
*γνωριμία με τα μουσικά όργανα
*γνωριμία με διάφορα είδη μουσικής
*μουσική ανάγνωση και γραφή

Κλείστε συνάντηση