Στο ωδείο λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή των μαθητών στις μουσικές σχολές των ΑΕΙ της χώρας. Οι μαθητές διδάσκονται αρμονία και dictee από έμπειρους καθηγητές, και μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε θέση να αντιμετωπίσουν τις εξετάσεις των δύο ειδικών μαθημάτων.
Επίσης, καταξιωμένοι καθηγητές αναλαμβάνουν την καθοδήγηση των μικρότερων μαθητών που προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους σε μουσικά σχολεία, επικεντρώνοντας στην εξοικίωση των υποψηφίων με τις απαιτήσεις της εξέτασης.

Κλείστε συνάντηση