Τα Ανώτερα θεωρητικά μαθήματα που διδάσκονται είναι η Αρμονία ( Ειδικό Αρμονίας ), η Ωδική, η Αντίστιξη, η Φούγκα και η Σύνθεση. Το κάθε ένα από αυτά ολοκληρώνεται με τη λήψη του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση στο αμέσως επόμενο επίπεδο. Επίσης το πτυχίο Ενοργάνωσης πνευστών οργάνων – Διεύθυνση μπάντας για τους μουσικούς και μελλοντικούς μαέστρους Φιλαρμονικών.

Το Ειδικό Αρμονίας δίνει τη γνώση του τονικού συστήματος και είναι το πλέον απαραίτητο εργαλείο κατανόησης και εμβάθυνσης της μουσικής. Απευθύνεται όχι μόνο σε όσους ενδιαφέρονται ειδικά για τα θεωρητικά, αλλά σε σπουδαστές οργανικής και φωνητικής μουσικής, που θέλουν να στηρίξουν ουσιαστικά τις σπουδές τους και σε ερασιτέχνες αυτοδίδαχτους μουσικούς και συνθέτες.
Στην Αντίστιξη και τη Φούγκα γίνεται η μελέτη της πολυφωνικής μουσικής, από τον 16ο αιώνα μέχρι και την εποχή του J. S. Bach.

Η Σύνθεση είναι το μόνο Δίπλωμα θεωρητικών, που ολοκληρώνει τις μουσικές σπουδές και αποτελεί επίσης ένα ισχυρό επαγγελματικό προσόν.

Στον τομέα ανώτερων θεωρητικών τα μαθήματα είναι, κυρίως, ατομικά και στη διάρκεια των σπουδών του ο σπουδαστής συμπληρώνει τις γνώσεις του με επιπλέον υποχρεωτικά μαθήματα, ανάλογα με το ειδικό μάθημα που παρακολουθεί, όπως πιάνο, σολφέζ, άσκηση ακουστικής ικανότητας (dictee), ιστορία της μουσικής, εναρμόνιση στο πιάνο, μορφολογία, γνώσεις απλής αντίστιξης, οργανογνωσία, prima vista, χορωδία, μουσική τεχνολογία, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ή μπάντας ,τα οποία συνδυάζονται με ανάλυση και ακρόαση έργων της μουσικής φιλολογίας και δίνουν άρτια θεωρητική εκπαίδευση στους σπουδαστές μας.

Κλείστε συνάντηση