Βυζαντινή Μουσική

Αποτελεί κομμάτι της ευρύτερης Ανατολικής Μουσικής και βασίζεται στην Αρχαία Ελληνική Μουσική. Αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε με δύο μορφές, ως Λατρευτική/Εκκλησιαστική Μουσική της Χριστιανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και ως Λόγια/Εξωτερική Μουσική.

Ως Λατρευτική Μουσική χαρακτηρίζεται από απλότητα αλλά συνάμα και μεγαλοπρέπεια διατηρώντας ένα στιβαρό εκκλησιαστικό ήθος ίδιο με εκέινο των ιερών κειμένων. Ως Εξωτερική Μουσική, κομμάτι της οποίας αποτελεί και το Δημοτικό μας τραγούδι, έδωσε έκφραση σε κάθε πτυχή της εσωτερικότητας του ανθρώπου.

Η εξέλιξή της δεν επηρεάστηκε ούτε κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, επηρεάζοντας δε καταλυτικά και τους κατακτητές.

Στις μέρες μας η Βυζαντινή Μουσική παραμένει ζωντανή στους ιερούς ναούς και στο Δημοτικό τραγούδι ενώ στοιχεία της ενυπάρχουν και στο Λαϊκό τραγούδι. Συνεπώς η σπουδή της Βυζαντινής Μουσικής πέρα από το γεγονός της ερμηνείας των ψαλμών δίνει την δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να εμβαθύνει τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Λαικό τραγούδι.

Στο Ωδείο Άνω Πόλης οι σπουδές στην Βυζαντινή Μουσική διαρκούν 5 έτη για την απόκτηση Πτυχίου και 7 έτη για την απόκτηση Διπλώματος.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών ο μαθητής παράλληλα με την πρακτική εξάσκηση πάνω στα μαθήματα της Εκκλησιαστικής μουσικής και υμνολογίας, διδάσκεται και τη θεωρία της Βυζαντινής Μουσικής.
Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει:
Σύντομο και Αργό Αναστασιματάριο
Σύντομο και Αργό Ειρμολόγιο
Ύμνοι του Όρθρου και του Εσπερινού
Ύμνοι της Θείας Λειτουργίας
Ύμνοι του ετήσιου Εορτολογίου

Προκειμένου ο σπουδαστής να ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών στο αντικείμενο της Βυζαντινής Μουσικής πρέπει να παρακολουθήσει και τα ακόλουθα υποχρεωτικά μαθήματα:
Τυπικό των Εκκλησιαστικών Ακολουθιών
Στοιχεία Λειτουργικής
Υμνολογία
Ιστορία της Βυζαντινής Μουσικής
Μετρική

Κλείστε συνάντηση