Ποντιακή Λύρα

Η Ποντιακή λύρα είναι ένα έγχορδο παραδοσιακό όργανο που ανήκει στην κατηγορία των εγχόρδων τοξοτών μουσικών οργάνων, δηλαδή των εγχόρδων που παράγουν τον ήχο με τόξο, κοινώς δοξάρι και στην ποντιακή διάλεκτο τοξάρ’.Η Ποντιακή λύρα είναι για τους Ποντίους ένα σύμβολο πολιτισμικής ταυτότητας. Ένα αντικείμενο με ισχυρή συμβολική αξία που χρησιμοποιείται για να διατηρήσει την κουλτούρα, τα ήθη και έθιμα του παρελθόντος, να θυμίζει τις ρίζες και την καταγωγή των Ποντίων μεταφέροντάς τα στο μέλλον.

Η Ποντιακή λύρα όχι μόνο συνεχίζει να αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο μουσικό όργανο, αλλά η διάδοσή του αυτή στις μέρες μας έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, αποτελώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον, εμπλουτιζόμενο με νέες μουσικές τάσεις και ιδέες, διατηρώντας στον πυρήνα του την παράδοση.

Κλείστε συνάντηση