Ανώτερα Θεωρητικά – Σύνθεση

Τα Ανώτερα θεωρητικά μαθήματα που διδάσκονται είναι η Αρμονία ( Ειδικό Αρμονίας ), η Ωδική, η Αντίστιξη, η Φούγκα και η Σύνθεση. Το κάθε ένα από αυτά ολοκληρώνεται με τη λήψη του αντίστοιχου αναγνωρισμένου πτυχίου, απαραίτητη προϋπόθεση για τη...

Read more

Κλείστε συνάντηση