Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε το ενδιαφέρον σας για μαθήματα μουσικής μαζί μας.

Σύντομα ένας υπεύθυνος από το Ωδείο Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης θα επικοινωνήσει μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες.

Phone: +30 2310 263 703
Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκης
Κρίσπου 2, πλατεία Κουλέ Καφέ

Κλείστε συνάντηση