Πρόγραμμα Διαδικτυακών μαθημάτων και πρόβες Μουσικών συνόλων
Από το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 θα αρχίσουν οι διαδικτυακές συναντήσεις για την διευθέτηση του προγράμματος των  υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν το τελικό πρόγραμμα.
Παρακαλείσθε όλοι να συνδεθείτε με το παρακάτω link και στις ώρες των τμημάτων όπως ανακοινώνονται παρακάτω. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο θα απουσιάζετε από τις παρακάτω συναντήσεις,  ενημερώστε μας άμεσα για να σας πούμε τι πρέπει να κάνετε.
Αναλυτικά:
Θεωρητικά μαθήματα – Διαδικτυακά στο link:
Zoom:
Σάββατο 1 Οκτωβρίου
16.00 Α΄ θεωρία
17.00 Β’ θεωρία
18.00 Γ΄ θεωρία
19.00 Υποχρεωτικό Αρμονίας Ανηλίκων
Σάββατο 8 Οκτωβρίου
17.00 Ιστορία Μουσικής & Μορφολογία
17.30 Σολφέζ Γ΄-Δ΄-Ε΄ (μόνο όσοι σπουδαστές έχουν τελειώσει την Α΄-Β΄-Γ΄ θεωρία)
18.00 Ενηλίκων θεωρία όλων των επιπέδων
19.00 Υποχρεωτικό Αρμονίας Ενηλίκων όλα τα επίπεδα
Για τα Μουσικά Σύνολα θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Κλείστε συνάντηση